opz barevne 72dpi

SÍDLO KANCELÁŘÍ PROJEKTU

Projekt
Rozum a Cit pro školy

https://www.rozumacitproskoly.cz

Sídlo kanceláří projektu
Senovážné nám. 978/23, Praha 1 - Nové Město
budova D, 5. patro, místnosti 506, 511

Kontaktní osoba
Mgr. Jana Divoká
divoka@rozumacit.org | +420 603 347 250

Kde nás najdete

Povinná publicita projektu

Image

Webové stránky vznikly v rámci projektu
Rozum a Cit pro školy CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011465

© 2020 Rozum a Cit, z. s.